Forsiden

Introduktion 2002

Indledning til indholdet

I Mit liv 1970-1977

II AAO >>

IIA Selvfremstilling

IIB Økonomiske struktur

IIC Terapiformen

IID Det åbne hierarki

IIE Den frie seksualitet

IIF Parforhold

IIG Teori og praksis

IIH Sammenfatning

III Tiden efter AAO

IV Drømme

V Meditation

VI Teoretiske og praktiske

  erfaringer fra psykisk

  udvikling og fra "det

  levende liv"

VIA1 Teori og praksis for

  forskellige terapiformer

VIA2 Egoløs bevidstheds-

  tilstand

VIA3 Double bind

VIB Model psykisk udvikling

VIB1 Model for hele

  bevidsthedens indhold

VIC Psykisk udvikling i

  både tid og rum

VID Hvem er "Jeg" - vidne

  eller ego?

VIIA1 De sande forudsæt-

  ninger

VIIA2 "Eksisterer Jeg?"

VIIA3 DEN ENESTE SANDE

  ERKENDELSESTEORI

VIIA4 Min anden Satori og

  Guds modtagelse af mig

VIIB Simpel og paradoksal

  logik

Frigørelsens Paradoks

Grundrids til kritik af den kristne ideologi

Magisterafhanling ved KBH Univ. 1980, Sociologisk Institut


14.4.2017 Michael Maardt fortæller om en periode af sit liv og sin første bog: Frigørelsens Paradoks 04:10email | kontakt | last update: 15. Apr. 2017