Frigørelsens Paradoks

Subtitle: Grundrids til kritik af den kristne ideologi

Magisterafhanling 1980 ved Københavns Universitet, Sociologisk Institut. Forfatter Michael Maardt, født 1952. Teksten udgivet som bog 1980, her på nettet gengivet til gratis læsning.email • last update: 08. Aug. 2018