Hvem er 'jeg'? • Frigørelsens Paradoks

Fra Marx til Bhagwan, Bind I

GRUNDRIDS TIL KRITIK AF DEN KRISTNE IDEOLOGI

Magisterafhandling 1980 ved Københavns Universitet, Sociologisk Institut. Forfatter Michael Maardt. Teksten udgivet som bog 1980, nu gratis her.

Denne tekst indeholder et budskab til Menneskeheden: Svaret på spørgsmålet, som mennesker har spurgt sig selv i lang tid: "Hvem er Jeg?"

Fra Aristoteles og hans simple logik over den tyske filosof Hegels dialektiske logik til denne paradoksale logik og Den Eneste Sande Erkendelsesteori


© 2019 by Michael Maardt • frigørelsens-paradoks.dk