Hvem er 'jeg'? • Frigørelsens Paradoks

Fra Marx til Bhagwan, bind i

GRUNDRIDS TIL KRITIK AF DEN KRISTNE IDEOLOGI

Magisterafhandling 1980 ved Københavns Universitet, Sociologisk Institut. Forfatter Michael Maardt, født 1952. Teksten udgivet som bog 1980, her på nettet gengivet til gratis læsning.

Den eneste sande erkendelsesteori er indeholdt i denne tekst !


© 2019 by Michael Maardt • frigørelsens-paradoks.dk • updated: 14. Jul. 2019