Frigørelsens Paradoks, Michael Maardt

Fra Marx til Bhagwan, Bind I

GRUNDRIDS TIL KRITIK AF DEN KRISTNE IDEOLOGI

Magisterafhandling 1980 ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Forfatter Michael Maardt. Teksten udgivet som bog 1980. Offentliggjort på denne hjemmeside 2002

Som 28-årig i 1980 under min afhandling i sociologi på universitetet i Danmark blev jeg drevet ind i en filosofisk diskussion om det 'jeg', som vi tager for givet. I min videnskabelige søgen kunne intet tages for givet, og derfor blev jeg ved med at lede efter svaret på "Hvem er 'jeg'" eller rettere "Hvem eller hvad er 'Jeg'et'".

Til sidst fik jeg svaret "ovenfra": "Den eneste sande erkendelsesteori". Denne tekst er et vigtigt budskab til menneskeheden, og nu er tiden inde til at offentliggøre dette budskab og sprede det. Kun få vil være i stand til at forstå det, men sådan var situationen også, da Einstein offentliggjorde sin relativitetsteori.

Fra Aristoteles og hans 'simple logik' over den tyske filosof Hegels 'dialektiske logik' til denne 'paradoksale logik' og Den Eneste Sande Erkendelsesteori


Copyright © 2022-2023 by Michael Maardt. You are on frigoerelsens-paradoks.dkContact

Share