Frigørelsens Paradoks

skrevet 1980, da jeg var 28, offentliggjort på internettet 2011

VII.D Appendix

VII.D.1 Appendix analytisk fremstilling af plan III, II og I

Plan III

Oplevelse = vidne = objekt (samadhi eller oplevelse af gud)

Plan II

oplevelse = (vidne --- objekt)
oplevelse = ("opleveren" --- "det oplevede")
oplevelse = (vidne --- billeder)
--- betyder i Yin-Yang forhold

Plan II/I = grænsetilstand (kaldes ofte meditation): oplevelse = (vidne/ego --- tænkning/billeder)

Her svinger persone afhængig af opmærksomhed og eftergivenhed mellem I og II, dvs. personen svinger både mellem at føle sig som vidne og ego på den ene "subjetive" side og mellem at opleve tænkning og oplevelser (billeder) på den anden "objektive" side. Her er der altså 4 forskellige muligheder for oplevelsesformer, selv om den ene egentlig hører under plan II og to andre under plan I:

  1. Vidnet oplever billeder (dette er meditativ tilstand og hører altså under plan II)

  2. Vidnet oplever tænkningen (fx videnskabelig forskningsmetode)

  3. Egoet oplever tænkningen (videnskabeligt er dette forkert, men personen oplever det sådan, og det er det væsentlige. Personen tror at være identisk med egoet og tænkningen, thi det har personen som barn lært. Denne oplevelsesform hører under plan I, sindets tilstand, og opleves som et fængsel, da egoet og tænkningen er to sider af samme sag)

  4. Egoet oplever billeder (videnskabeligt er dette også forkert, men det kan opleves af personen tidsmæssigt i den meditative praksis, hvor en 'ren' oplevelse øjeblikket efter opleves endnu en gang af egoet ofr netop at forstå eller fortolke den nu forgangne oplevelse. Og da det går meget hurtigt, kan det af personen opleves, som om egoet har oplevet noget - se beskrivelsen under plan I.)

DENNE GRÆNSETILSTAND, HVOR BÅDE I OG II EKSISTERER, ER DEN I TID VIDENSKABELIG RIGTIGE BEVIDSTHEDSTILSTAND, SOM VI ALTID (bortset fra oplevelser på plan III) BEFINDER OS I.

Egentlig 'favner' dette plan II/I over både II og I, hvilket kan ses af de fire muligheder. At jeg i denne sammenhæng kalder dette plan fore en grænsetilstand skyldes, at udgangspunktet er analytisk.

Plan I

oplevelse = (ego adskilt fra objekt).
Personen oplever at være idnetisk med egoet og tænkningen, ingen bevidsthed eller opmærksomhed om vidnet.

vidne = ego = subjekt = tænkning (thi sådan opleves det).

Flg tegning for at anskueliggøre:

A -> B: oplevelse af objekt (både indre og ydre)

B: personen har lært, at virkeligheden forstås gennem tænkningen (sindet), ergo

B -> C: sender vidnet (personen) oplevelsen til tolkning i tænkningen (bio-computeren),

C: som fortolker oplevelsen hvad adskillelse, logik, ideologi osv. Her i tænkningens land filtreres oplevelsen i overensstemmelse med den internaliserede herskende ideologi: egoet.

C -> D: Egoet eller tænkningen sender den fortolkde oplevelse retur til vidnet (personen), som nu oplever virkeligheden i overensstemmelse med den eller sin herskende ideologi.

næste side


Copyright © 2022-2023 by Michael Maardt. You are on frigoerelsens-paradoks.dkContact

Share