Frigørelsens Paradoks

skrevet 1980, da jeg var 28, offentliggjort på internettet 2011

VII.C Afslutning

I det følgende vil jeg nu forsøge en såkaldt eksemplarisk fremstilling, således som Marx leverede i "Das Kapital".

[ men så langt kom jeg aldrig ]

Østen har aldrig vist de lærde nogen respekt. De er intellektuelle arbejdere, men de er ikke den virkelige intelligentsia. Vesten har altid fejlagtigt opfattet dem som den virkelige intelligentsia. De ER intellektuelle, men de er ikke intelligente mennesker. Du vil sommetider opdage, at de såkaldt intellektuelle er dummere end bønderne, gartnerne og fiskerne ganske enkelt, fordi bønderne, gartnerne, fiskerne og tømrerne lever tæt på naturen, på livet og på eksistensen.
De har en langt sandere erfaring, en meget tættere og mere intim kontakt med virkeligheden end dine såkaldte professorer, lærde og akademikere. De intellektuelle lever omgivet af ord - store ord, bombastiske ord - men de lever i fængsler af ord. Du kan meget let blive narret af dem, fordi de taler på samme måde som Mestrene. De er pseudo, de er hyklere. Tag dig i agt for det og tag dig i agt for deres tåbeligheder.

Bhagwan Shree Rajneesh

næste side


Copyright © 2022-2023 by Michael Maardt. You are on frigoerelsens-paradoks.dkContact

Share